PSP lesjes zijn door mijn zelf geschreven ....enige gelijkenis is puur toeval

 de lesjes mogen niet op een andere website geplaatst worden .

de lesjes zijn niet te moeilijk maar enige kennis van PSP is wel noodzakelijk.